Emil Vîrtosu și Ion Vîrtosu, O sută de ani de la înființarea Așezămintelor Brâncovenești, 1938

Emil Vîrtosu și Ion Vîrtosu, O sută de ani de la înființarea Așezămintelor Brâncovenești. 1838 – 1938, București, Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului, Imprimeria Națională, 1938. LIV, 479 p.

Cu 5 portrete la începutul lucrării, printre care cel al patriarhului Miron Cristea, al principelui Basarab Brâncoveanu și al principelui Vladimir Mavrocordat.

Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele.

400.00lei

Emil Vîrtosu și Ion Vîrtosu, O sută de ani de la înființarea Așezămintelor Brâncovenești. 1838 – 1938, București, Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului, Imprimeria Națională, 1938. LIV, 479 p.

Cu 5 portrete la începutul lucrării, printre care cel al patriarhului Miron Cristea, al principelui Basarab Brâncoveanu și al principelui Vladimir Mavrocordat.

Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele.

Dimensions 29 × 21 cm