Iuliu A. Zanne, Proverbele românilor, volumul I – IX, 1895-1901

Iuliu Zane, Proverbele românilor din România, Basarabia, Bucovina, Ungaria, Istria și Macedonia. Proverbe, zicători, povățuiri, cuvinte adevărate, asemănări, idiotisme și cimilituri, cu un glosar româno-francez, București, Editura Librăriei Socec & Comp., 9 volume:

Volumul I, 1895. LIX, 780 p.

Volumul II, 1897. XVIII, 939 p.

Volumul III, 1899. XXVIII, 762 p.

Volumul IV, 1900. XXVI, 778 p.

Volumul V, 1900. XXVI, 740 p.

Volumul VI, 1901. XXVI, 774 p.

Volumul VII, 1901. XXVI, 954 p.

Volumul VIII, 1900, 771 p.

Volumul IX, 1901, 739 p.

Cu ștampila de tiraj a autorului pe recto-ul paginii de gardă.

Legătură de epocă din pergamoid cu cotor din piele. 

 

6,000.00lei

Stoc epuizat

Iuliu Zane, Proverbele românilor din România, Basarabia, Bucovina, Ungaria, Istria și Macedonia. Proverbe, zicători, povățuiri, cuvinte adevărate, asemănări, idiotisme și cimilituri, cu un glosar româno-francez, București, Editura Librăriei Socec & Comp., 9 volume:

Volumul I, 1895. LIX, 780 p.

Volumul II, 1897. XVIII, 939 p.

Volumul III, 1899. XXVIII, 762 p.

Volumul IV, 1900. XXVI, 778 p.

Volumul V, 1900. XXVI, 740 p.

Volumul VI, 1901. XXVI, 774 p.

Volumul VII, 1901. XXVI, 954 p.

Volumul VIII, 1900, 771 p.

Volumul IX, 1901, 739 p.

Cu ștampila de tiraj a autorului pe recto-ul paginii de gardă.

Legătură de epocă din pergamoid cu cotor din piele. 

Colecția de folclor Proverbele Românilor de Iuliu A. Zanne, reprezintă un monument pentru cultura națională, fiind un veritabil și masiv corpus al proverbelor și zicătorilor românești, apărut la Bucuresti, la Editura Librăriei Socec & Comp. între anii 1895 și 1903. Cele zece volume s-au bucurat de o bună primire la apariție, recenzenții elogiind efortul uriaș depus de Iuliu Zanne în strângerea și sistematizarea materialului paremiologic românesc. Colecția nu a mai fost publicată în ediție integrală niciodată. Tentative de a cuprinde și sistematiza proverbele și zicătorile românești într-o colecție-corpus au mai existat și înaintea lui Iuliu Zanne. Amintim aici lucrările lui I. C. Hintz-Hintescu și Petre Ispirescu, care nu se pot însă compara decât cu anevoie cu ceea ce a reușit să facă inginerul de căi ferate (și totodată, folclorist) Iuliu Zanne. Pentru alcătuirea culegerii sale, Iuliu Zanne apelează la surse diverse precum: manuscrise, opera unor scriitori, culegeri de folclor publicate sau inedite sau texte comunicate de corespondenți de-ai săi. În acest scop, autorul parcurge un mare număr de publicații, aproximativ 294 de titluri și se adresează la nu mai puțin de 340 de „colaboratori benevoli” care-i trimit material cules din realitatea vie folclorică a tuturor ținuturilor românești, inițial din Muntenia și Moldova, iar apoi și din Transilvania. Aria de investigație se lărgește cu timpul, căci vrând să se acopere întregul teritoriu locuit de români, Iuliu Zanne include și material referitor la românii din sudul Peninsulei Balcanice. Corespondenții lui Iuliu Zanne aveau profesii diferite, de la învățători și preoți, fără preocupări intelectuale, până la folcloriști reputați, cum sunt: Arthur Gorovei, N. Mateescu, E. Sevastos, G. T. Kirileanu, Al. Vasiliu. De aici, calitatea inegală a materialului utilizat de autor în realizarea colecției sale. Culegerea este de o bogăție excepțională.

BRM IV, 73161-73170 (- vol. X). Volumele II-X poartă mențiunea: Operă premiată de Academia Română
BRM III, 49407 (pentru ediția prescurtată – Proverbele Românilor. Extrase din Colecţiunea D-lui I. Zanne şi cu autorizarea d-sale. Editiune populară. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Comp., 1907, 1 f., 322 p.)

Dimensions 24 × 17 cm