N. Ghika Budești, Evoluția arhitecturii în Muntenia, 1927-1936, 4 volume, cu dedicația olografă a autorului

N. Ghika Budești, Evoluția arhitecturii în Muntenia, București, Tip.„Datina Românească”- Vălenii de Munte, Clișee și planșe ilustrate de arte grafice E. Marvan, 4 volume.

6,000.00lei

N. Ghika Budești, Evoluția arhitecturii în Muntenia, București, Tip.„Datina Românească”- Vălenii de Munte, Clișee și planșe ilustrate de arte grafice E. Marvan, 4 volum:

Volumul I, Evoluția Arhitecturii în Muntenia, Înrăuririle străine de la origine până la Neagoe Basarab, 1927, 158 p. + LXXXVI planșe. Volumul poartă dedicația olografă a autorului datată 1930.

Volumul II, Evoluția Arhitecturii în Muntenia și Oltenia. Vechiul stil românesc din veacul al XVI-lea. De la Neagoe Basarab până în sfârșitul veacului, 1931, 63 p. + CXLVI planșe.

Volumul III, Evoluția Arhitecturii în Muntenia și Oltenia, Veacul al XVII-lea, Epoca de tranziție: Domnia lui Matei Basarab, 1933, 108 p. + CCCXXXV planșe.

Volumul IV, Evoluția Arhitecturii în Muntenia și Oltenia. Noul stil românesc din veacul al XVII-lea, 1936, 193 p. + DCXLII planșe.

Legătură contemporană, integral din piele, ce păstrează în interior coperta originală. Cele 4 volume se păstrează în etui.

Dimensions 31.6 × 24 cm