Versuri române, 1854

Versuinţii Romani, adecă: culesiune versuaria d’in Foiele Naciunale dela anul 1838. Edată prin Societatea de leptura a Junimei Române studinte la scolele Oradane. Sarcin’a I. Oradea-Mare (cu Tipariul lui Alaisiu Tichy), 1854. X p., 1 f., 312[-323] p.

Cuprinde versuri de: G. Alexandrescu, Aureliu Ardelean, C. C. Aristia, Aga G. Asachi, A… i., C. P. A., V. Babesiu, Ioan Barac, Georgiu Baritiu, Cesare Boliac, Nicu Burchi, A. B., C. B., I. R. B., Nicolau Garageleu, Vasiliu Carlova, M. Codrescu, Comlosianu, Ioan Creţiescu, G. Crupenschi. M. Cuciurean, A. C, M. C, C.-A. Doniciu, Ioan Eliad, Vasiliu Fabiar, I. Genilie, G.-, g.-, P. H. Joanide A. Jorgulescu, Nicolau Istrate, I-c, Alesandru Lesviodax, I. Mani, I. Muresian, Georgiu Nicoleanul, C. Negruţiu, N. Nenoviciu, M. S. Noac, A. Pann, Ioan Poni, S. P., CI. N. P., C. N. P-i, C. A.. P.., I. Rădulescu, D. Raletto, C. A. Rosetti, C. R., D-R-, D. R.-to, Saretianu, Daniil Scavinschi, T.-, Văcărescu, Dr. Vasiciu, B. Velsiu, Nicolau Velia, C. V., C. D. St. V., G. N. Zeboreanul, I. P. Zimbesteanul şi cîteva poezii anonime.

Legătură de epocă cu cotor din piele.

700.00lei

Versuinţii Romani, adecă: culesiune versuaria d’in Foiele Naciunale dela anul 1838. Edată prin Societatea de leptura a Junimei Române studinte la scolele Oradane. Sarcin’a I. Oradea-Mare (cu Tipariul lui Alaisiu Tichy), 1854. X p., 1 f., 312[-323] p.

Cuprinde versuri de: G. Alexandrescu, Aureliu Ardelean, C. C. Aristia, Aga G. Asachi, A… i., C. P. A., V. Babesiu, Ioan Barac, Georgiu Baritiu, Cesare Boliac, Nicu Burchi, A. B., C. B., I. R. B., Nicolau Garageleu, Vasiliu Carlova, M. Codrescu, Comlosianu, Ioan Creţiescu, G. Crupenschi. M. Cuciurean, A. C, M. C, C.-A. Doniciu, Ioan Eliad, Vasiliu Fabiar, I. Genilie, G.-, g.-, P. H. Joanide A. Jorgulescu, Nicolau Istrate, I-c, Alesandru Lesviodax, I. Mani, I. Muresian, Georgiu Nicoleanul, C. Negruţiu, N. Nenoviciu, M. S. Noac, A. Pann, Ioan Poni, S. P., CI. N. P., C. N. P-i, C. A.. P.., I. Rădulescu, D. Raletto, C. A. Rosetti, C. R., D-R-, D. R.-to, Saretianu, Daniil Scavinschi, T.-, Văcărescu, Dr. Vasiciu, B. Velsiu, Nicolau Velia, C. V., C. D. St. V., G. N. Zeboreanul, I. P. Zimbesteanul şi cîteva poezii anonime.

Legătură de epocă cu cotor din piele.

Dimensions 17 × 11 cm