George Oprescu, Analecta, trei volume, 1943-1946, cu dedicație pentru Theodor Capidan

Institutul de Istoria Artei, Analecta, trei volume: 

Vol. I, Tiparul Institutului Grafic din Sfânta Mânăstire Neamțu, 1943. IX, 223 p. Cu XCII planșe la finalul textului. 

Vol. II, București, Tipografia „Universul”, 1944, 272 p. Cu XXXII planșe la finalul textului. La începutul volumului regăsim dedicația lui George Oprescu oferită lui Theodor Capidan. 

Vol. III, Tipografia „Universul”, 1946, 156 p.

1,500.00lei

Institutul de Istoria Artei, Analecta, trei volume: 

Vol. I, Tiparul Institutului Grafic din Sfânta Mânăstire Neamțu, 1943. IX, 223 p. Cu XCII planșe la finalul textului. 

Vol. II, București, Tipografia „Universul”, 1944, 272 p. Cu XXXII planșe la finalul textului. La începutul volumului regăsim dedicația lui George Oprescu oferită lui Theodor Capidan. 

Vol. III, Tipografia „Universul”, 1946, 156 p.

Dimensions 30 × 23.5 cm