Mihai Eminescu, Opere, ediție inițiată de Perpessicius, 17 volume, cu dedicație pentru Camil Petrescu

M. Eminescu, Opere, ediție critică inițiată de Perpessicius, 17 volume:Volumul 3 poartă pe pagina de titlu dedicația olografă a lui Perpessicius oferită lui Camil Petrescu

10,000.00lei

M. Eminescu, Opere, ediție critică inițiată de Perpessicius, 17 volume:Volumul 3 poartă pe pagina de titlu dedicația olografă a lui Perpessicius oferită lui Camil Petrescu

Volumul I. Poezii tipărite în timpul vieții. Introducere. Note și Variante. Anexe, Ediție critică îngrijită de Perpessicius, București, Fundația pentru Literatură și Artă Regele Carol II, 1939, XLII + 523 p., cu un portret litografic al lui Mihai Eminescu și 50 de reproduceri după manuscrise. Exemplar numerotat ce poartă numărul 153 din 3200 exemplare, tipărit pe hârtie velină Freiburg cu semnătura lui Eminescu în filigran.

Volumul II. Poezii tipărite în timpul vieții. Note și Variante: De la Povestea Codrului la Luceafărul, Ediție critică îngrijită de Perpessicius, București, Fundația pentru Literatură și Artă, 1943, 461 p., cu o reproducere litografică a portretului Veronicăi Micle și 54 de reproduceri după manuscrise. Exemplar tipărite pe hârtie velină Freiburg cu semnătura lui Eminescu în filigran.

Volumul III. Poezii tipărite în timpul vieții. Note și Variante: De la Doina la Kamadeva, Ediție critică îngrijită de Perpessicius, București, Fundația Regele Mihai I, 1944, XI + 408 p., cu 21 de reproduceri după manuscrise. Exemplar tipărit într-un tiraj de 3626 exemplare pe hârtie velină Freiburg.

Volumul poartă pe pagina de titlu dedicația olografă a lui Perpessicius oferită lui Camil Petrescu

Volumul IV. Poezii postume. Anexe. Introducere. Tabloul Edițiilor, Ediție critică îngrijită de Perpessicius, București, Editura Academiei R.P.R., 1952, XXXIV + 561 p., cu 38 de reproduceri după manuscrise. Hârtia velină de tipăritură utilizată poartă semnătura lui Eminescu în filigran.

Volumul V. Poezii postume. Anexe. Note și Variante. Exerciții & Moloz. Addenda & Corridenda. Apogrifă. Mărturii. Indice, Ediție critică îngrijită de Perpessicius, București, Editura Academiei R.P.R., 1958, 719 p., cu 46 de reproduceri după manuscrise.

Volumul VI. Literatura populară. Introducere. Poeme Originale de inspirație folclorică. Lirica populară. Balade. dramatice. Basme în proză. Irmoase. Paremiologie. Note și variante. Anexe. Exerciții & Moloz. Caietul anonim. Bibliografie. Indices, Ediție critică îngrijită de Perpessicius, București, Editura Academiei R.P.R., 1963, 755 p., cu 63 de reproduceri după manuscrise.

Volumul VII. Proza literară. Sărmanul Dionis. La Aniversară. Cezara. Geniu Pustiu. Celelalte proze postume. Texte inedite, coordonator Petru Creția, București, Editura Academiei R.S.R. și Muzeul Literaturii, 1977, 467 p., cu un studiu introductiv de Perpessicius și 77 de reproduceri după manuscrise.

Volumul VIII. Teatrul original și tradus. Traducerile de proză literară. Dicționarul de rime, București, Editura Academiei R.S.R. și Muzeul Literaturii, 1988, XXXV + 1195 p., cu un studiu introductiv de Petru Creția, o reproducere litografică a portretului lui Mihai Eminescu și 145 de reproduceri după manuscrise.

Volumul X. Publicistică (1 noiembrie 1877 – 15 februarie 1880). Timpul, coordonator Al. Vatamaniuc, București, Editura Academiei R.S.R. și Muzeul Literaturii, 1989, XXV + 736 p., cu 16 reproduceri după publicații și manuscrise.

Volumul XI. Publicistică (17 februarie – 31 decembrie 1880). Timpul, coordonator Petru Creția, București, Editura Academiei R.S.R. și Muzeul Literaturii, 1984, 627 p., cu 27 de reproduceri după publicații și manuscrise.

Volumul XII. Publicistică (1 ianuarie – 31 decembrie 1881). Timpul, coordonator Petru Creția, București, Editura Academiei R.S.R. și Muzeul Literaturii, 1985, 666 p., cu 28 de reproduceri după publicații și manuscrise.

Volumul XIII. Publicistică (1882-1883, 1888-1889). Timpul. România Liberă. Fântâna Blanduziei, coordonator Petru Creția, București, Editura Academiei R.S.R. și Muzeul Literaturii, 1985, 659 p., cu un portret litografic al poetului și 64 de reproduceri după manuscrise și publicații.

Volumul XIV. Traduceri filozofice, istorice și științifice. Hurmuzaki. Rötscher. Kant. Leskienn Bopp. Articole și excepție, coordonator Al. Oprea, Editura Academiei R.S.R. și Muzeul Literaturii, 1983, 1063 p., cu 347 de reproduceri după manuscrise și publicații.

Volumul XV. Fragmentarium. Addenda ediției, coordonatori Petru Creția și D. Vatamaniuc, București, Editura Academiei Române, 1993, 1472 p., cu reproduceri după manuscrise, documente și presă.

Volumul XVI. Corespondență. Documente, București, Editura Academiei R.S.R. și Muzeul Literaturii, 1989, coordonator D. Vatamaniuc, LIII + 856 p., cu reproduceri după manuscrise și documente.

Volumul XVII, Bibliografie. Viața. Opera. Referințe. Partea I (1866-1938), coordonator Gabriel Strempel, Editura Academiei Române, 1999, 1236 p., cu reproduceri după publicații și fotografii.

Volumul XVIII, Bibliografie (1939-1989). Referințe despre M. Eminescu în periodice. Manifestări omagiale dedicate poetului. Addenda. Indice, Editura Academiei Române 2008, 880 p., cu numeroase reproduceri fotografice. Acest volum păstrează legătura originală cu supracopertă roșie.

Legătură originală de editură din pergamoid. Opt din paisprezece volume păstrează supracoperta originală.