Revista domniei Prinţului Grigorie Ghica + Pagina istorică a Prinţului convenţiei de Balta Liman + La Moldavie et Grégorie Ghika, cu semnătura lui N. Istrati și ex-librisul lui D. A. Sturdza

Revista domniei Prinţului Grigorie Ghica de un membru al Partidei Naţionale [N. Istrati], [Iaşi, 1856], 1 f., 26 p. Cu alfabet de tranziţie. Volumul poartă pe pagina de titlu semnătura olografă a autorului N. Istrati, alături de ex-librisul lui D. A. Sturdza.

Pagina istorică a Prinţului convenţiei de Balta Liman, Partea I, editată de maiorul Costachi Cristea, Iaşi, 1855, 16 p. Volumul poartă pe pagina de titlu semnătura olografă a lui N. Istrati, alături de ex-librisul lui D. A. Sturdza.

La Moldavie et Grégorie Ghika ou La vérité sur l’Etat actuel de cette Principauté, et sur l’Administration de l’ex-hospodar, par G. D. Murphy Byrne, Sujet Britannique. Iași, Impr. de l’Institut de l’Abeille, 1856. 2 f., III, 52 p. Volumul poartă pe pagina de titlu ex-librisul lui D. A. Sturdza.

1,500.00lei

Revista domniei Prinţului Grigorie Ghica de un membru al Partidei Naţionale [N. Istrati], [Iaşi, 1856], 1 f., 26 p. Cu alfabet de tranziţie. Volumul poartă pe pagina de titlu semnătura olografă a autorului N. Istrati, alături de ex-librisul lui D. A. Sturdza.

Pagina istorică a Prinţului convenţiei de Balta Liman, Partea I, editată de maiorul Costachi Cristea, Iaşi, 1855, 16 p. Volumul poartă pe pagina de titlu semnătura olografă a lui N. Istrati, alături de ex-librisul lui D. A. Sturdza.

La Moldavie et Grégorie Ghika ou La vérité sur l’Etat actuel de cette Principauté, et sur l’Administration de l’ex-hospodar, par G. D. Murphy Byrne, Sujet Britannique. Iași, Impr. de l’Institut de l’Abeille, 1856. 2 f., III, 52 p. Volumul poartă pe pagina de titlu ex-librisul lui D. A. Sturdza.